Klacht: Verhalen betaling spookjongeren, geen inschrijvingsadres, geen inkomen.

Het Zilveren Kruis heeft zelf aangegeven het dossier te sluiten in de vorm van dat ze niet meer zullen reageren op mijn klacht. Het Zilveren Kruis beroept zich op het uitgesproken vonnis uit 2010 dat ik zou moeten betalen.

Er is hen nu echter heel wat kennis toegestopt over waarom zoiets kan ontstaan, het deren doet het Zilveren Kruis het echter weinig. Het begrip dat het betaald had moeten worden vanuit ondersteuning destijds gaat er niet in.

Een klacht aan het SKGZ zal ook gemaakt gaan worden eveneens als het publiekelijk uiten van mijn mening/klacht.

Het staat op google beste Zilveren Kruis en komt er niet meer vanaf derhalve bij terugbetaling van 1150 2.275,32 euro en een excuses. Bij verdere trachten van verhalen zal het ook mijn tegeneis zijn in de rechtbank dat u dit bedrag aan mij terug betaald en garanties dat u anders te werk zult gaan bij spookjongeren.

Als u enkel een gerechtelijke uitspraak wil laten uitspreken over dat er betaald zou moeten worden omdat een zorgverzekering verplicht is maar niet het begrip verder heeft dat wanneer iemand niet ingeschreven staat, danwel geen woonplek en geen inkomen heeft, dat deze persoon niet in kan staan voor zijn of haar zorgverzekering.

Wie moet er dan instaan? Een Gemeente? Die laat het vaak af... Ouders? ja tot het 21 levensjaar voor het onderdak, maar als zij ook niets kunnen betekenen? Dan maar het recht laten spreken en betaling eisen? En in de huidige tijden aanmelding CAK? + Rechtsgang?

Waarom geen aanmelding bij de betreffende gemeenten dat een persoon wellicht ondersteuning nodig heeft als u nooit en ten nimmer contact heeft gekregen met uw "klant"? Als uw "cliente" nooit heeft betaald op het verzoek of de rekeningen voor premies betaald kunnen worden. Wellicht is er dan iets mis in de persoonlijke situatie.

Het is niet wenselijk om u dan enkel te beroepen op een uitgesproken vonnis daterend uit 2010 waar de kennis van nu die u gegeven is niet is meegerekend. Om die reden gaan we opnieuw een wettelijke beoordeling eisen over deze materie en u zult gewoon moeten luisteren.

Het sluiten van het klachten dossier doet u enkel omdat u graag betaald wil worden en zich wilt beroepen op een daterend vonnis. En omdat u niet meer wenst met mij te communiceren omdat het te ingewikkeld begint te worden en het reageren op mijn klacht te veel werk is. Het is ook duidelijk dat u mijn klachten niet volledig heeft gelezen u heeft immers niet gereageerd op mijn specifieke vragen binnen de klacht.

Ik vecht het wel aan met u het Zilveren Kruis.

Dit voelt als onrecht en ik zal aantonen in de rechtbank waarom, met jullie praten dat is niet mogelijk want het enige wat jullie willen dat is betaling verhalen. Het enige dat ik wil nu is excuses en terugbetaling van de 1150 2.275,32 euro die het LAVG wel uit mij getrokken heeft alsmede garanties vanuit het Zilveren Kruis dat zij jongeren waar zij nooit contact mee weten te krijgen gaan aanmelden bij de Gemeenten zodat zij op zoek kunnen gaan en ondersteuning kunnen gaan verlenen.

Het is duidelijk toch dat er iets goed mis zat omdat u nooit een betaling heeft gekregen? Vind u het enkel belangrijk dat u betaald gaat worden en u recht te verzilveren?

Geen erkenning van de betaling, ik heb immers de schuldenlast ontkent, en sta hier ten alle tijden in mijn recht toe om de schuld te ontkennen of mijzelf te verdedigen tegen een gestelde schuld. Het is niets meer dan een gestelde schuld omdat ik nooit in persoon contact heb gehad met het Zilveren Kruis.

Lees meer, ga naar pagina [3]...Inmiddels is de betalingseis omgezet naar een eis betaal binnen 6 dagen anders beslaglegging op het inkomen of bezit. Dit na een teruggetrokken dagvaarding en een klachtenbehandeling kreeg ik na het opnieuw oppakken van de incasso 6 dagen tijd om te betalen.

Het Zilveren Kruis wil enorm graag betaald worden ondanks dat ik graag wettelijk een herbeoordeling wil op de materie en zet het op het alles om betaling te verhalen.

Betaald onder protest met notie hiervan dat de betaling is uitgevoerd onder protest, bij latere vernieuwde wettelijke informatie die ik op moet vragen zal het Zilveren Kruis een tegen procedure aangespannen krijgen om het volledige terug te betalen.

Dit is hoe het Zilveren Kruis omgaat met haar klant ten tijde van de corona crisis, naar de rechtbank trekken omdat ik wou vragen om finale kwijting, en betalingseis stellen van 6 dagen. Het word u niet in dank afgenomen, ik was niet eens klant bij u, ofwel daar had ik dan geen weet van. Noch is er zorg afgenomen, doch wou u zo graag betaald worden.

Zorgverzekeraars en incassobureaus zijn per stelling zelfingenomen om ten alle tijden betaling te verhalen met verregaande maatregelen zelfs bij verweer op de gestelde schuld. Verregaande maatregelen zoals beslag zouden verboden moeten worden. Schuldsanering voor zorgschuld? bah.

Ik ben NIET tevreden met "mijn zorgverzekering" van het Zilveren Kruis, zij hebben mij namelijk nul zorg geleverd. Ik wil nu een tegen procedure starten tegen het Zilveren Kruis om de 2.275,32 euro terug te vorderen.

Ik vind het Zilveren Kruis een onvriendelijke, niet begripvolle, zelf ingenomen, wegkijkende, onverlaten manieren toepassen van trachten tot verhalen van gestelde schuld, niet wenselijke zorgverzekeraar. Als gestelde schuld ontkent word, gunt het Zilveren Kruis geen enkele tijd om in bezwaar te gaan, neemt geen gestelde aan van mijn kant, en vraagt ook niet verder op mijn gestelde. Het Zilveren Kruis besluit zelf ingenomen dat er betaald moet worden want, vonnis. Dat toont dat er nul, geen begrip, het Zilveren Kruis het niet deert dergelijke problematiek zoals gesteld in mijn klacht.

Of moeten de verregaande maatregelen tot het verhalen en het blijvend eisen van zeer oude gestelde zorgschuld als vriendelijk gezien worden? Het zilveren kruis, eet mijn klacht.

Het Zilveren Kruis ofwel LAVG, u moet mij nog overzicht toesturen van maand tot maandstelling kostenoverzicht met notie van de kosten per maand en overige kosten. U heeft hier tot 16 Juli de tijd voor.

LAVG, gaarne ook ontvangstbevestiging op 16 Juli van mijn ingebrekestelling van 10, 11 en 12 Juli wegens het schenden van mijn privacyrecht en de gestelde eis.

Dagtekening: 12 July 2020.

Update: *Automatische Ontvangstbevestiging op 13 Juli LAVG aangaande schending GDPR privacywetgeving en verzoek tot informatie voor 16 Juli.

Op 16 Juli zal ik een betaalverzoek aan het LAVG sturen met de notie het gestelde boetebedrag te betalen a 5000 euro binnen veertien kalenderdagen. Alsmede zal ik betaalverzoek aan het Zilveren Kruis uitsturen mijn gestelde zorgschuld volledig terug te betalen binnen veertien kalenderdagen.

Datum vandaag: 27 February 2021.

Tags: zilveren, kruis, betaald, betaling, klacht, verhalen, schuld, lavg, enkel, kunnen, vonnis, verregaande, rechtbank, begrip, zorgverzekering, persoon, waarom, vragen, recht, betalen, inkomen, maatregelen, eisen, iets, immers, garanties, zult, gekregen, procedure, laten, wellicht, duidelijk, gemeenten, klachten, zorg, wettelijke, beroepen, aanmelding, daterend, ingenomen, excuses, terugbetaling, enige, spookjongeren, ontkent, dossier, sluiten, reageren, betalingseis, echterDeze website is een onderdeel van mijnzorgklacht.nl

Zie ook:
- Schenden van de GDPR Privacywetgeving LAVG incassobureau
- Hoe kan ik mijn beslagvrije voet berekenen?
- Hulp bij Schulden